Novosti

Poziv malim i srednjim preduzećima/obrtnicima na području Kantona Sarajevo

Riječ je o zajedničkom projektu USAID/SIDA, sa šest gradova u BiH (Banja Luka, Sarajevo, Bijeljina, Tuzla, Bihać, Ljubuški). Na području Sarajeva (općine Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža I Vogošća) su potpisale Memorandum o razumijevanju između USAID/SIDA projekata unapređenja lokalnog razvoja (GOLD) gdje je glavni cilj snažna podrška lokalnim zajednicama na ekonomskom razvoju, privlačenju investicija i otvaranju novih radnih mjesta.

Pozivaju se svi zainteresovani obrtnici da se u sklopu GOLD projekta kojeg finansiraju USAID/SIDA, u cilju privlačenja većeg broja stranih investicija u BiH iz Turske (prvi investitori su iz Turske, a kako ovaj projekat traje pet godina, imaćemo i iz Evrope u narednom period).

BIGMEV je Fondacija za razvoj odnosa između Turske I BiH koji organizuje edukacijske ciklus pod nazivom ‘’ Pisanje I implementacija investicijskih projekata’’, gdje na ovaj način žele da educiraju uposlenike datih firmi u pisanju projekata. U tih pet dana učesnici seminara će ujedno i raditi projekat vezan za firmu, koji će se elektronski slati BIGMEV-u kako bi se revidirali i ako zadovolje uslove biti će ponuđeni investitorima u Turskoj.

Rokovi za prijavu su do 19.05.2014.godine, a terimini održavanja edukacije je 02.-06.06.2014.godine.

Zvanične dokumente možete pogledati ili snimiti na svoj kompjuter na sljedećem linkovima FORMULAR ZA APLIKACIJU i USLOVI UČEŠĆA.

Zainteresovani obrtnici svoje aplikacione obrasce trebaju dostaviti Fondaciji BIGMEV na e-mail: [email protected] najkasnije do 19.05.2014. godine uz obavezno prijavljivanje Općinama I to sledećim GOLD koordinatorima:

Stari Grad, Enida Osmanagić tel. 033/282-364
Centar, Predrag Slomović mob. 061/207-173
Novo Sarajevo, Nermina Krupalija tel. 492-182
Novi Grad, Elma Omerović tel. 033/466-729
Ilidža, Lamija Halilović tel. 033/775-680
Vogošća, Amir Misirlić tel. 033/586-452
Potpisivanje ugovora sa Bosna Sunce osiguranjem

Dana 21.02.2014.godine je potpisan Ugovora o poslovnoj saradnji sa BOSNA-SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo sa ciljem stvaranja uslova za uspostavljanje rentabilnijeg procesa rada u okviru registrovanih djelatnosti, pružanja usluga, zajedničke realizacije pojedinih projekata.

Predmet ovog Ugovora je pružanja usluga osiguranja Komori i članovima Komore. Bosna Sunce Osiguranje se obavezuje za članove Komore ponuditi posebne ''pakete osiguranja'' ili pojedinačne vrste osiguranja, za iste odobriti posebne pogodnosti.

Svečano potpisivanja je obavljeno u prostorijama Bosna Sunce Osiguranje, gdje je ispred BSO potpisao Predsjednik Uprave gdin. Željko Pervan, a ispred Obrtničke komore Kantona Sarajevo potpisala gđa.Predsjednica Komore Dženita Kapetanović.
Javni poziv za učešće na sajmovima

Pozivamo sve naše obrtnike koji su zainteresovani da uzmu učešće na sledećim sajmovim i to:

Mostarski sajam koji se održava u vremenu od 08.-12.04.2014.godine

Gračanički sajam koji se održava u vremenu od 22.-25.04.2014.godine

Detaljnije podatke i prijave možete dobiti na telefon 033/200-771.

Ko je zanatlijama uzeo hljeb iz ruku

Istraživački novinarski tim je u tri grada Sarajevo, Zagreb i Beograd ispitivao zašto tradicionalni stari zanati se zatvaraju. Vrlo interesantna priča, gdje našim posjetiteljima preporučujemo, da se linkuju na “Ko je zanatlijama uzeo hljeb iz ruku”. Može se vidjeti da bez obzira što se radi o tri različita grada, problem starih zanat je isti.

Dani Istre u Sarajevu

Od 21.-24.02.2014. godine su u Sarajevu održani Dani Istre u Sarajevu u organizaciji Obrtničke komore FBiH, Veleposlanstva Republike Hrvatske u BiH i hotela Evropa, koji su tri dana ponudili obrtničko – gastronomsko – enološke čari Istre, te priliku privrednicima da unaprijede svoju saradnju.

U sklopu ovoga, je održan radni sastanak sa predstavnicima Obrtničke komore Istarske županije i to predsjednik Komore Mario Paliska, tajnik Eros Sorić, a sa druge strane presjednik Komore OKKS Dženita Kapetanović, predsjednik Upravnog odbora Naser Idrizagić, član Upravnog odbora Hamed Čomor, sekretar Komore Kemal Isanović, i predstavnici Obrtničke komore FBiH predsjednik Mensur Bektić i tajnik Domagoj Andrijanić.

Pokazano je obostrano zadovoljstvo što je došlo do zajedničkog sastanka, na kome su prezentirani osnovni podaci, želja da se potpiše zajednički Ugovor o poslovnoj saradnji koja će to omogučiti.

Velika je želja pokazana da se nastavi sa održavanjem manifestacije Dani Istre u Sarajevu, kao i Dani Sarajeva u Istri, i uzimanja učešća na njihovom sajmu u Istri koji se održava u desetom mjesecu.
ODRŽAVANJE RADIONICA U OSNOVNIM ŠKOLAMA NA PODRUČJU OPĆINE HADŽIĆI

U sklopu projekta ''Promocija tradicionalnih i starih zanata BiH'' su održane radionice za prezentaciju starih i tradicionalnih zanata po osnovnim školama na području općine Hadžići, koja je ove godine bila i sufinansijer .
U dogovoru sa direktorima osnovnih škola, učenicima završnih razreda smo prezentirali tradicionalne stare zanate, ali i ukazivali smo da je obrtništvo širok pojam tako da izaberu zanimanje koje vole oni raditi gdje posjeduju neko određeno znanje. U današnjem vremenu krize željeli smo da im ukažemo da je bavljenjem obrtom zanimanje za koje nisu potrebna velika finansijska sredstva, gdje se to u zavisnosti od vrste obrta dobrim dijelom može obavaljati kod kuće, gdje može učestvovati i porodica.

Sa druge strane ovde imamo jako jednostavnu i jeftinu registraciju, male mjesečne obaveze, samozaposlenjem do radnog mjesta, biti samostalan itd. Ukupan broj djece koji je bio na radionicama je 260.

Po prvi put učešće su uzeli studetni završne godine na filozofskom fakulteta smjera odsjeka za pedagogiju i to:1. Alma Smajić
2. Emina Alajbegović
3. Medina Mehović

Prezentaciju zanata su vršili sledeći obrtnici: 1. Naser Idrizagić, brico
2. Nermina Alijagić, proizvodi od stakla
3. Nermina Alić, kazandžija
4. Haris Preljević, knjigovezac
5. Hamed Čomor, proizvodi od kože
6. Ismet Šarančić, obućar
7. Bećar Midhat, filigranista
8. Kazaz Dino, kazandžija
09. Šerif Hodović, monter centralnog grijanja
10. Tinjak Damir, monter centralnog grijanja
11. Smajlović Adnan, dimnjačar
12. Dženita Kapetanović, frizer i nadogradnja noktiju
13. Fikret Selimović, brico
14. Ifet Šehović, majstor za optiku

Osnovne škole koje smo obišli: 1. OŠ ''Hilmi efendija Šarić'', Tarčin
2. OŠ ''9. maj'' Pazarić
3. OŠ ''6 mart'', Hadžići
JAVNI POZIV ZA POLAGANJE MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE OPTIČAR

JU Srednja škola metalskih zanimanja Sarajevo, Obrtnička komora Kantona Sarajevo i Udruženje društvo optičara u F BiH su u skladu člana 56. Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima (Sl. novine F BiH br.35/09) obratili sa zahtjevom za izradu i donošenje Programa za polaganje majstorskog ispita za zanimanje optičar.

Ministar za obrazovanje, je na osnovu člana 35. I 36. Zakona o srednjem obrazovanju (Sl. novine Kantona Sarajevo br.23/10) člana 56. Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima (Sl. novine FBiH br. 35/09) i člana 4. Pravilnika o polaganju majstorskog ispita (Sl. novine FBiH br. 54/09), Rješenjem broj 11-04-38-30470/13 od 08.01.2013.godine imenovao Komisiju koja je izradila Prijedlog Programa za polaganje majstorskog ispita za zanimanje optičar i dostavila ga Ministarstvu na daljnju proceduru.

Ministar je ocjenio da je Program urađen u skladu sa zakonom i odgovarajućim provedbenim aktima te je prihvatio prijedlog Komisije i dana 22.07.2013.godine donio Program za polaganje majstorskog ispita za zanimanje optičar i katalog pitanja u elektronskoj formi, koji će se primjenjivati u tekućoj i sledećim školskim godinama.

U cilju dalje njegove provedbe, dana 10.09.2013.godine je održan sastanak u prostorijama JU Srednja škola metalskih zanimanja, gdje su pored predstavnika u ulozi domaćina bili i predstavnici Udruženja društvo optičara FBiH i predstavnici Obrtničke komore Kantona Sarajevo, gdje je konstatovano da je ovo prvi Pravilnik za polaganje majstorskog ispita na nivou Federacije.

Postignut je jedan zajednički dogovor da Udruženje i Obrtnička komora putem svojih web stranica upozna svoje članstvo da je urađen Program za polaganje majstorskog ispita za zanimanje optičar, i da upute Javni poziv svim zainteresovanim koji žele da polažu kako bi se moglo pristupiti u daljnju realizaciju, što ujedno i činimo.

Svi zainteresovani mogu da se prijave na telefone Obrtničke komore Kantona Sarajevo i to: 033/200-771, i 033/212-645, kontakt osoba je sekretar Kemal Isanović.
UPOZNAVANJE STUDENATA FILOZOFIJE SA STARIM ZANATIMA

U okviru Nastavnog plana i programa na II ciklusu studija na Odsjeku za pedagogiju studenti slušaju predmet Profesionalna orijentacija. Prof. dr. Hašim Muminović i sekretar mr. Amina Isanović Odsjeka za pedagogiju smatrali su da bi kao dio aktivnosti u okviru ovog predmeta bilo izuzetno korisno da se studenti upoznaju sa starim zanatima, kako bi znanje prenosili učenicima sa kojima će raditi kada otpočnu angažman u školama.

Cijeneći značaj Obrtničke komore Kantona Sarajevo u očuvanju i promociji starih zanata, obratili su nam se sa prijedlogom da im omogućimo relaizaciju nekoliko posjeta njihovih studanata odabranim zanatima.

To je urađeno 21.05.2013.godine gdje su studenti bili podijeljeni u četri grupe i obišli sledeće obrtnike:

• Nerminu Alić, kazandžijski zanat
• Naser Idrizagić, brico
• Dino Kazaz kazandžija
• Ismet Šarančić obućar

Nakon obilaska studenti su bili puni utisaka, jer imali su priliku da po prvi put dobiju podatke o istoriji nastanka tog zanata, njegovog dolaska na naše prostore, zatim način šta i kako proizvode, gdje i koje materijale koriste, kako se nose sa nelojalnom konkurencijom koja prodaje mašinske proizvode za razliku od ručne proizvodnje i koja je simbol Baščaršije. Iskoristili su da upitaju sve što ih je zanimalo za taj zanat. Na ovaj način su dobili puno podataka što im olakšava posao u prenošenju tog znanja učenicima.
Prisustvovanje danima Obrtničke komore Zagreb

Dana 20.03.2013.godine a na poziv delegacija u sastavu Mensur Bektić i Naser Idrizagić je boravila svečanom obilježavanju Dana Obrtničke komore Zagreb.

Data situacija je iskorištena za učvršćivanje postojeće saradnje a posebno kako Republika Hrvatska ulazi u EU za dva mjeseca.
SASTANAK SA DELEGACIJOM SSD BiH

Dana 26.02.2013.godine delegacija Svjetskog Saveza Dijaspore BiH je boravila u prostorijama Obrtničke Komore Kantona Sarajevo. Delegaciju je predvodio predsjednik Zaim Pašić, Kemal Baysak počasni član SSD, Faruk Tičić šef pravne službe i Anes Cerić sekretar. Prvu posjetu u Sarajevu pored velikih obaveza, predsjednik Zaim je održao datu riječ da će doći sa članovima kordinacionog odbora, u cilju povezivanja SS dijaspore sa Obrtničkom komorom Kantona Sarajevo.

U toku sastanka su razmijenjene informacije gdje je rečeno da je SSD ima svoja predstavništva u 23 zemlje gdje gotovo imaju prisutnost od Amerike do Australije. Postignut je dogovor da će oni gdje budu imali svoje manifestacije u toku godine dostavljati vremenske termine održavanja istih kako bi mi ako nam se ukaže potreba da iste posjetimo u cilju prezentiranja obrtnika i Komore.
Održavanje radionica po osnovnim školama na području Kantona Sarajevo

U sklopu programa ''Promocija tradicionalnih i starih zanata BiH'' su održane radionice za prezentaciju starih i tradicionalnih zanata po osnovnim školama na području Kantona Sarajevo, i to u vremenu od 01.11. – 14.12.2012.godine. Da bismo to mogli održavati morali smo dobiti Saglasnost od strane Kantonalnog Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade.

Obilazili smo završne razrede (osmi i deveti razred), gdje ovi učenici moraju donijeti vrlo važnu odluku a to je odabir budućeg zanimanja. Ukazivali smo da odabir budućeg zanimanja određuje šta će raditi, gdje će raditi i za koliko novca, i da je bitno odabrati ono zanimanje koje će voljeti raditi, za koje imaju sposobnost ili talent, koje je zanimljivo, koje će ih ispunjavati i omogućiti im samostalnost i materijalnu sigurnost.

Obišli smo 20 osnovnih škola, ukupni broj učenika je bio oko 950 i što nas je najviše iznenadilo velika zainteresovanost kako nastavnog kadra, tako i samih učenika. U dogovoru sa direktorima oni su zahtijevali da što više prezentujemo zanata, tako da u sklopu svih ovih radionica je uključeno 18 obrtnika . Jedna zajednička konstatacija direktora svih škola je da ova prezentacija pređe u stalnu praksu gdje će oni tražiti od Ministarstva da se uvede ovaj način prezentacije za sve škole na području Kantona.
Kao rezultat ove radionice se primjećuje u konstatnom dolaženju učenika sa roditeljima kod naših majstora u njihove prostore, da se što više upoznaju sa tim zanatom.Prezentaciju zanata su vršili sledeći obrtnici: 1. Naser Idrizagić, brico
2. Nermina Alijagić, proizvodi od stakla
3. Nermina Alić, kazandžija
4. Haris Preljević, knjigovezac
5. Hamed Čomor, proizvodi od kože
6. Sprećo Eldin, kazandžija
7. Ismet Šarančić, proizvodi od kože
8. Bećar Midhat, filigranista
9. Kazaz Dino, kazandžija
10. Šehić Ifet, automehaničar
11. Šerif Hodović, majstor centralnog grijanja
12. Tinjak Damir, majstor centralnog grijanja
13. Smajlović Adnan, dimnjačar
14. Dženita Kapetanović, frizer i nadogradnja noktiju
15. Fikret Selimović, brico
16. Zvonko Tomčić, automehaničar
17. Drežnjak Redžo, proizvodi od kože
18. Ifeta Šehović, majstor za optiku

Osnovne škole koje smo obišli nalaze se na području Kantona gdje su zastupljene sve općine i to: 1. OŠ ''Hasan Kaimija'', Centar
2. OŠ ''Grbavica I'', Novo Sarajevo
3. OŠ Deveta osnovna škola, Ilidža
4. OŠ ''Čengić Vila'', Novi Grad
5. OŠ ''Vladislav Škarić'', Centar
6. OŠ ''Edhema Mulabdića'', Stari Grad
7. OŠ ''Pofalići'', Novo Sarajevo
8. OŠ ''Hašim Spahić'', Ilijaš
9. OŠ ''Hilmi efednija Šarić'', Tarčin
10. OŠ ''Zaim Kolar'', Dejčići
11. OŠ ''Malta'', Novi Grad
12. OŠ ''Mula Mustafe Bašeskije'', Stari Grad
13. OŠ ''Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju'', Centar
14. OŠ ''Grbavica II'', Novo Sarajevo
15. OŠ ''Isak Samokovlija'', Centar
16. OŠ ''9. maj'' Pazarić
17. OŠ Peta osnovna škola, Ilidža
18. OŠ ''Izet Šabić'', Vogošća
19. OŠ ''6 mart'', Hadžići
20. OŠ ''Meša Selimović'', Novi Grad