O nama

Na osnovu čl. 22 i 24. stav 2. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (Sl. Novine Kantona Sarajevo br.24/03) i člana 51. stav 1. Zakona o obrtu (Sl.novine Federacije BiH broj 52/02 i 29/03), Vlada Kantona Sarajevo donijela je na 102. sjednici održanoj 17.02.2005.godine Odluku o načinu izbora članova i zakazivanju prve utemeljujuće Skupštine Obrtničke komore Kantona Sarajevo.

Osnivačka Skupština Obrtničke komore Kantona Sarajevo je održana dana 26.02.2005.godine. čiji su zadaci i poslovi a u skladu sa zakonom:

• Unapređuje obrt i srodne djelatnosti;
• Obavlja poslove iz područja obrazovanja i osposobljavanja za potrebe obrtništva;
• Izdaje potvrde o porijeklu proizvoda ako za te proizvode nije nadležna neka druga institucija;
• Zastupa i štiti interese obrtnika, svojih članova pred tijelima kantonalne vlasti i tijelima kantonalne i opštinske uprave;
• Daje primjedbe i prijedloge tijelima kantonalne vlasti i tijelima kantonalne uprave kod donošenja propisa od interesa za obrtnike i obrtništvo;
• Sudjeluje u radu radnih grupa kod izrade zakonskih i podzakonskih prijedloga;
• Daje mišljenje i upućuje inicijative u izradi prijedloga zakona i podzakonskih akata;
• Daje saglasnost na Statut udruženja obrtnika u skladu sa članom 67. Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima;
• Pokreće postupak gašenja udruženja u skladu sa članom 79. Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima;
• Komora daje upute, stručna mišljenja, savjete i ostalo potrebno za otvaranje obrta;
• Komora vodi evidenciju obrtnika, unapređuje organizovanje strukovnog obrazovanja putem seminara za svoje članove;
• Komora pronalazi najpovoljniji način povezivanja svojih članova sa finansijskim institucijama radi korištenje kreditnih sredstava, radi podsticanja proizvodnje i usluga, zapošljavanja novih radnika kod obrtnika, te izučavanja obrtničke djelatnosti kod obrtnika;
• Inicira razvojne projekte u svrhu otvaranja novih obrtničkih radionica pri Komori;
• Inicira izučavanje i očuvanje tradicionalnih zanatskih obrta i srodnih djelatnosti u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima;
• Inicira očuvanje kulturne baštine BiH i obrtništva;
• Organizuje izložbe, sajmove i prezentaciju obrtništva u zemlji i inostranstvu;
• Ostvaruje saradnju sa sličnim asocijacijama u zemlji i inostranstvu radi unapređenja obrta kroz partnerske odnose na projektima koji unapređuju razvoj obrtništva i obrta;
• Izrađuje etički kodeks ponašanja obrtnika u Kantonu Sarajevu;
• Omogućuje protok svih informacija ukupnog komorskog sastava prema svojim članovima kao i protok svih informacija od članova prema Kantonalnoj i Federalnoj obrtničkoj komori.