Zakoni - dokumente možete pogledati ili ih sačuvati na računarZakon o obrtu i srodnim djelatnostima (Sl. novine F BiH, broj 35/09)Zakon o poticanju razvoja male privrede (Sl. novine F BiH, broj 19/06)Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja male privrede (Sl. novine F BiH, broj 25/09)