Grapos-Expo 2015.
GENERALNE INFORMACIJE

Po treći put smo uzeli učešća na sajmu u Gračanici koji se održavao u terminu od 21.-24.04.2015.godine gdje smo obezbijedili štand cca 14 m2 gdje su naši obrtnici mogli da prezentiraju i prodaju svoje proizvode.

Ovaj 6. Međunarodni sajam poduzetništva GRAPOS-EXPO 2015. je otvorio Amir Zukić federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta, na kome je bilo prisutno 290 izlagača.

U sklopu sajma su održani okrugli stovlovi na temu:
- Stanje i perspektive stranih investicija u Tuzlanskom kantonu

- Saradnja poduzetništva sa mašinskim fakultetom u Tuzli

Takođe je održana i Konferencija o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije u kojima su predstavljeni primjeri dobre prakse partnerskih općina iz Italije, Hrvatske i Slovenije.

Termin održavanja sajma: 21.-24.04.2015. godine